We raise

a company's

value

TURNING YOUR VISION INTO PROFIT

Werco Capital

Jesteśmy spółką inwestycyjną oraz doradczą. Nasza działalność
oraz oferta dla zainteresowanych współpracą, wynikają z osobistych doświadczeń w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych i doradczych, przede wszystkim w środowisku małych oraz średniej wielkości firm. W jednym przypadku, mieliśmy doświadczenia współpracy z dużą spółką publiczną, działającą na rynkach Europy Środkowej.

Oferta

Werco Capital

upstairs.png

Investments

/ Inwestycje

Prowadzimy inwestycje prywatne na rynkach finansowych oraz kapitałowych, a także inwestycje na rynku nieruchomości.

infographic.png

Business Mentoring

/ Mentoring biznesowy

Jesteśmy gotowi pomagać osobom zarządzającym lub rozwijającym projekty biznesowe poprzez mentoring.

pie-chart (3).png

Business Consulting

/ Konsulting biznesowy

Z racji posiadanych doświadczeń, jesteśmy gotowi wspierać przedsiębiorców świadcząc usługi doradcze.

nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash (
 

Dane rejestrowe spółki

WERCO CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą we Wrocławiu, adres:

ul. Wielka 67  lok. 211, 53-340 Wrocław, Polska 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000763466

NIP: 894 313 61 83

REGON: 381768970

Kapitał zakładowy w wysokości:

510 000,00 złotych

(w całości opłacony)

komplet_01.jpg