top of page

We raise

a company's

value

TURNING YOUR VISION INTO PROFIT

Werco Capital

Jesteśmy rodzinną spółką, prowadzącą działalność doradczą. Kompetencje, które możemy zaoferować zainteresowanym współpracą, są owocem wieloletnich osobistych doświadczeń w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych oraz doradczych, przede wszystkim w środowisku małych oraz średniej wielkości firm. Mieliśmy również doświadczenia związane z rynkiem kapitałowym, w tym kilkuletniej współpracy z dużą spółką publiczną, działającą na rynkach Europy Środkowej.

Oferta

Werco Capital

infographic.png

Business Mentoring / Mentoring biznesowy

Jesteśmy gotowi pomagać właścicielom firm, osobom zarządzającym lub rozwijającym projekty biznesowe poprzez mentoring. Jest to dobra forma pomocy w szczególności dla osób, na których ciąży skoncentrowania odpowiedzialność.

pie-chart (3).png

Business Consulting

/ Konsulting biznesowy

Z racji posiadanych doświadczeń, chętnie będziemy wspierać przedsiębiorców i ich firmy poprzez świadczenie usług doradczych. Pomożemy w przeglądzie lub aktualizacji strategii firmy, a także we wdrażaniu zmian dotyczących zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

upstairs.png

Reorganizacje, sukcesje

/ Sprzedaż firmy

Podejmujemy się pomocy w reorganizacjach, prowadzonych w celu usprawnienia firmy – np. zwiększenie efektywności finansowej i konkurencyjności, uproszczenie zarządzania - lub przygotowania jej do sprzedaży. Oferujemy też wsparcie w przygotowaniu sukcesji.

nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash (
Dane rejestrowe spółki

Dane rejestrowe spółki

WERCO CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą we Wrocławiu, adres:

pl. Muzealny 6 lok. 2,  50-035 Wrocław, Polska 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000763466

NIP: 894 313 61 83

REGON: 381768970

Kapitał zakładowy w wysokości:

510 000,00 złotych

(w całości opłacony)

komplet_01.jpg
Contact
bottom of page