top of page

Werco Capital

BUSINESS MENTORING & CONSULTING

O nas

Jesteśmy rodzinną spółką, prowadzącą działalność doradczą. Kompetencje, które możemy zaoferować zainteresowanym współpracą, są owocem wieloletnich osobistych doświadczeń w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych oraz doradczych, przede wszystkim w środowisku małych oraz średniej wielkości firm. Mieliśmy również doświadczenia związane z rynkiem kapitałowym, między innymi, przez kilka lat współpracowaliśmy z dużą spółką publiczną, działającą na rynkach Europy Środkowej.

Uczestniczyliśmy jako znaczący akcjonariusze w projekcie wyjścia kapitałowego w ramach przygotowywania spółki do debiutu na GPW (rynek New Connect). Z kolei, uczestnicząc w pracach Zarządu dużej spółki notowanej na rynku regulowanym GPW (GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), odpowiadaliśmy za projekty rozwojowe oraz za zadania związane z nadzorem właścicielskim.

nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash (

Business mentoring & consulting

Jesteśmy gotowi prowadzić zindywidualizowane usługi mentoringu oraz doradcze.

Wspieramy właścicieli, osoby zarządzające i menedżerów w ocenie lub tworzeniu strategii rozwoju firmy, poprawiamy jakość organizacji i efektywność jej działania.

Pomagamy w projektach sukcesyjnych lub związanych ze sprzedażą firmy.

Dobrosław Wereszko

Prezes Zarządu / udziałowiec spółki

Telefon kontaktowy:

+48 601 419 780

pexels-burst-374006.jpg
bottom of page