top of page

Oferta

WERCO CAPITAL

infographic (1).png

Business Mentoring

Mentoring staje się popularną formą wspierania indywidualnego doskonalenia i rozwoju w różnych obszarach życia, w tym w biznesie.
Jesteśmy gotowi poprzez mentoring pomagać właścicielom, a także osobom zarządzającym firmami oraz liderom, rozwijającym projekty biznesowe.

 

Poza działalnością komercyjną, uczestniczyliśmy pro bono w rocznym projekcie mentoringu na rzecz członków i sympatyków jednego ze stowarzyszeń działających we
Wrocławiu. Nasze doświadczenia właścicielskie, doświadczenia z rynku kapitałowego, a także z praktyki zarządzania lub kierowania projektami, mogą stanowić wartościowy punkt odniesienia dla przedsiębiorców bądź menedżerów zainteresowanych taką formą wsparcia

pexels-photo-3183197.jpeg
pie-chart (2).png

Business Consulting

Z racji posiadanych doświadczeń, jesteśmy gotowi wspierać przedsiębiorców świadcząc usługi doradcze. 

 

Chętnie podejmiemy się przeglądu aktualnej strategii firmy lub współpracy w stworzeniu nowej koncepcji rozwoju biznesu. Pomagamy w poprawie organizacji i efektywności działania. Mamy zawsze na uwadze wartość przedsiębiorstwa, co wiąże się z podejściem, godzącym uwarunkowania rynkowe z perspektywą interesów właściciela.

 

W przypadku większych organizacji, posiadających spółki zależne,  podejmujemy się pomocy w organizacji i prowadzeniu nadzoru właścicielskiego, w tym kontroli spółek zależnych. Nasze kompetencje obejmują obszary: strategii i rozwoju, marketingu, sprzedaży oraz finansów.

upstairs (1).png

Reorganizacje – sukcesje – procesy sprzedaży firmy

Jesteśmy gotowi pomóc w reorganizacjach, prowadzonych w celu usprawnienia firmy – np. zwiększenie efektywności finansowej i konkurencyjności, uproszczenie zarządzania - lub przygotowania jej do sprzedaży. 

 

Możemy podzielić się doświadczeniami z właścicielami firm planujących sukcesję, wspomagając proces wyłaniania liderów zdolnych do prowadzenia i rozwoju firmy, a także przechodzenia właścicieli na pozycje kontroli właścicielskiej. 

Podejmujemy się projektów prowadzenia z zewnątrz restrukturyzacji firmy, procesów negocjacyjnych i innych związanych ze sprzedażą firmy.

pexels-burst-374023.jpg
bottom of page