Oferta

WERCO CAPITAL

infographic (1).png

Business Mentoring

Mentoring staje się popularną formą wspierania indywidualnego doskonalenia i rozwoju w różnych obszarach życia, w tym w biznesie.
Jesteśmy gotowi pomagać osobom zarządzającym lub rozwijającym projekty biznesowe poprzez mentoring.

 

Uczestniczyliśmy w rocznym projekcie mentoringu na rzecz członków i sympatyków jednego ze stowarzyszeń działających we
Wrocławiu. Nasze doświadczenia właścicielskie, doświadczenia z rynku kapitałowego, a także z praktyki zarządzania lub kierowania projektami, mogą stanowić wartościowy punkt odniesienia dla przedsiębiorców bądź menedżerów zainteresowanych taką formą wsparcia.

pexels-photo-3183197.jpeg
pie-chart (2).png

Business Consulting

Z racji posiadanych doświadczeń, jesteśmy gotowi wspierać przedsiębiorców świadcząc usługi doradcze. Chętnie podejmiemy się działań ukierunkowanych na przegląd istniejącej - lub stworzenie nowej - strategii rozwoju firmy, która byłaby zainteresowana tego typu współpracą. Pomagamy w poprawie organizacji i efektywności działania. Mamy zawsze na uwadze wartość przedsiębiorstwa, co wiąże się z podejściem, godzącym uwarunkowania rynkowe z perspektywą interesów właściciela.

 

W przypadku większych organizacji podejmujemy się pomocy w organizacji i prowadzeniu nadzoru właścicielskiego, w tym kontroli spółek zależnych. Nasze kompetencje obejmują obszary: strategii i rozwoju, marketingu, sprzedaży oraz finansów.

upstairs (1).png

Investments

Prowadzimy inwestycje prywatne na rynkach finansowych oraz kapitałowych, a także na rynku nieruchomości. Mamy ambicje inwestowania w projekty biznesowe prowadzone przez mikro oraz małe firmy. Interesują nas projekty inwestycyjne prowadzone przez osoby przedsiębiorcze, które zamierzają finansować rozwój swoich przedsięwzięć dzięki sukcesom rynków, a finansowanie inwestorów jest dla nich jedynie opcją wspomagającą szybszy rozwój. Jesteśmy zainteresowani wsparciem działań rozwojowych każdej ambitnej firmy, spełniający powyższy warunek, zarówno jako inwestor lub współinwestor.

pexels-burst-374023.jpg